เกี่ยวกับเรา


  AGC Matex  (Thailand) Co., Ltd. เป็นบริษัทจดทะเบียนโดยชาวญี่ปุ่น และเป็น 1 บริษัทในกลุ่ม AGC Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 และดำเนินการผลิตสินค้าประเภท FRP (Fiber Reinforced Plastic) มาจนถึงปัจจุบัน มีบริษัทแม่คือ  AGC Matex Co., Ltd., ตั้งอยู่ที่ Sagamihara City, Japan โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2481 และยังคงดำเนินการผลิตสินค้าประเภท FRP มาจนถึงปัจจุบัน

AGC Matex (Thailand) Co., Ltd. มีความมุ่งมั่นที่จะทำตามความต้องการของลูกค้าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิต FRP ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผู้มีประสบการณ์ เราได้ผลิตสินค้าประเภท FRP ที่มีคุณภาพ และสามารถใช้ได้ในหลากหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรม, วิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม, สิ่งแวดล้อม, ไฟฟ้า และ ด้านพลังงาน

          ประธานบริษัท วิศวกร รวมถึงพนักงานทุกคนมีคุณภาพและดำเนินการตามระบบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ISO9001 
       

Powered by MakeWebEasy.com