FRP Cover wastewater ฝาปิดบ่อไฟเบอร์กลาสสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย

FRP for  Cover Wastewater plants : ฝาปิดบ่อไฟเบอร์กลาสสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย

      ฝาปิดบ่อไฟเบอร์กลาสสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย (FRP for Cover Wastewater) มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ทนต่อสภาพอากาศ รวมไปถึงสามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หรือทำตามรูปแบบ และสี ตามที่ลูกค้าต้องการได้

Powered by MakeWebEasy.com