กระบวนการผลิตแบบขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ (Hand Lay-up Process)


            ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปตามแบบแม่พิมพ์ หรือ FRP Hand Lay-up Process เป็นการขึ้นรูปวัสดุเสริมเเรงตามแบบแม่พิมพ์(Mold) ที่ต้องการ โดยอาศัยแม่พิมพ์ และกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ชิ้นงานมีความหลากหลาย สามารถออกแบบ กำหนดสี ขนาด

ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ Hand Lay-up Process

ไฟเบอร์กลาสจากกระบวนการผลิต Hand Lay-up Process สามารถนำไปใช้งานเพิ่มเติมได้อีกหลากหลายรูปแบบ

ผลิตขึ้นตามรูปแบบของแม่พิมพ์ มีรูปแบบเฉพาะ ไม่เหมือนใคร สามารถออกแบบได้ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

นิยมใช้ในพื้นที่โรงงาน หรือบริเวณที่ยังคงต้องการให้แสงส่องผ่าน และระบายอากาศได้ดี โดยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมี

ฝาปิดบ่อไฟเบอร์กลาสสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย (FRP for Cover Wastewater) มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ทนได้ทุกสภาพอากาศ มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการใช้งานในพื้นที่ในโรงงาน สามารถออกแบบ และจัดทำให้เข้ากับพื้นที่หน้างานได้

กระบวนการผลิตอื่นๆ
Pultrusion process
Pin winding process
Sheet molding compound process
Powered by MakeWebEasy.com