กระบวนการผลิตแบบขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ (Hand Lay-up Process)


            ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปตามแบบแม่พิมพ์ หรือ FRP Hand Lay-up Process เป็นการขึ้นรูปวัสดุเสริมเเรงตามแบบแม่พิมพ์(Mold) ที่ต้องการ โดยอาศัยแม่พิมพ์ และกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ชิ้นงานมีความหลากหลาย สามารถออกแบบ กำหนดสี ขนาด

ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ Hand Lay-up Process

ฝาปิดบ่อไฟเบอร์กลาสสำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย (FRP for Cover Wastewater) มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

มีคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ทนได้ทุกสภาพอากาศ มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการใช้งานในพื้นที่ในโรงงาน สามารถออกแบบ และจัดทำให้เข้ากับพื้นที่หน้างานได้

กระบวนการผลิตอื่นๆ
Pultrusion process
Pin winding process
Sheet molding compound process
Powered by MakeWebEasy.com