กระบวนการผลิตแบบ SMC (Sheet Molding Compound Process)
 
          กระบวนการผลิตแบบ SMC (Sheet Molding Compound) เป็นกระบวนการขึ้นรูปโดยใช้แรงกดและความร้อน โดยเรซิ่นและเส้นใยจะถูกใส่ลงในแม่พิมพ์เหล็ก กระบวนการนี้เหมาะสำหรับการผลิตสินค้ารูปแบบเดียวกันในปริมาณมากๆ  ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ SMC เช่น แผงกั้นไฟตามถนนทางหลวง หรือ ตัวครอบเสาอากาศ ที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป

ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ Sheet Molding Compound Process

เป็นหนึ่งในกระบวนการขึ้นรูปแบบ Sheet molding compound เหมาะกับงานที่ผลิตจำนวนมากและมีหน้าตาซ้ำๆกัน

กระบวนการผลิตอื่นๆ
Pultrusion process
Hand Lay Up process
Pin winding process
Powered by MakeWebEasy.com